Scroll Top

Hoe kom ik aan een indicatie?

wijziging awbz
Dit is er veranderd
Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zoals we die nu kennen, gewijzigd. De AWBZ-taken zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Jeugdwet.

Vooral gemeenten en zorgverzekeraars hebben er daardoor extra taken bijgekregen. Ook voor burgers die (langdurige) zorg nodig hebben, is er iets veranderd. Zij moeten bijvoorbeeld naar een ander loket voor het aanvragen van de juiste hulp en zorg.

Zo is de;

  • gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdwet en WMO.
  • Zorgkantoor verantwoordelijk voor de WLZ.
  • Zorgverzekering verantwoordelijk voor de ZVW.

Back-up21 werkt binnen alle bovengenoemde wetten behalve de Jeugdwet.

wmo
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Om zorg aan te vragen of af te nemen via jou gemeente dien je een indicatie aan te vragen. Het formulier om dit te kunnen doen kun je downloaden via de website van je gemeente of vraag je telefonisch aan. Je maakt dan een melding bij jou gemeente dat je hulp en/ of ondersteuning wilt aanvragen op basis van WMO. Niet alleen voor jezelf maar ook voor een naaste kun je een aanvraag indienen, denk bijvoorbeeld aan je hulpbehoevende buurvrouw, schoonfamilie of zus.

Binnen de gemeentes is er een afdeling die gaat over het stellen van indicaties voor zorg. Als de aanvraag voor zorg word opgepakt komt een consulent van de afdeling WMO op gesprek. Dit word het zogenaamde keukentafelgesprek genoemd. Deze zal in gesprek met jou onderzoeken om welke zorg het gaat, hoeveel uren zorg er nodig is en voor hoelang. 

Voor deze zorg kun je kiezen om deze af te nemen bij een gecontracteerde zorgaanbieder van de gemeente via ZIN of dat je deze zelf inkoopt middels een PGB bij een zorgaanbieder waar jij je fijn bij voelt. Je mag overigens bij dit keukentafelgesprek altijd iemand vragen om te ondersteunen, dit kan voor ieder verschillend zijn wie dit zou kunnen zijn.

Heb je nog geen indicatie via de WMO en zie je door de bomen het bos niet meer met alle formulieren? Dan heb je vaak recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner die jou ondersteunt in het gehele aanvraagproces. Vraag bij de gemeente hiernaar.
Ben je er al over uit dat je de zorg toch wilt afnemen bij ons kunnen wij je ook wegwijs maken in dit hele proces.

wlz
Wet Langdurige Zorg

De aanvraag voor een WLZ loopt via het Zorgkantoor. In het Zuiden van het land is dit het zorgkantoor van CZ. Dit staat los van je zorgverzekering.

Allereerst dien je via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie voor de WLZ aan te vragen. Bij het aanvragen van een CIZ indicatie zal er een doorverwijzing voor een psychologisch onderzoek nodig zijn via jouw huisarts. Deze zal jou dan doorverwijzen naar een psycholoog waar een onderzoek volgt.

Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek krijg je een indicatie met en zzp (zorgzwaarte pakket). Aan ieder zzp hangt een tarief en vast aantal uren zorg vast die men dient te ontvangen. Is de indicatie eenmaal gesteld kun je ervoor kiezen om zorg te ontvangen via een PGB of ZIN.

De grotere zorgaanbieders bieden veelal zorg op ZIN (zorg in natura) basis wat veelal betekent dat je verblijft in een instelling. Maar ook thuis kun je passende zorg op ZIN krijgen, vraag hiervoor naar de mogelijkheden. Wil je toch liever je zorg zelf in kopen bij organisaties of zzp-ers die jij bij jou hulpvragen vindt passen en houd je graag zelf de regie over de kwaliteit van de zorg die je inkoopt, dan kies je voor een PGB (persoonsgebonden budget). 

Om een definitieve toekenning van je PGB te krijgen volgt daarvoor eerst een zogenaamd BKG (bewust keuze gesprek) met het Zorgkantoor waarin wordt besproken of jij je bewust bent wat een PGB nou precies inhoudt en welke zorg jij wilt inkopen bij welke zorgaanbieder. Het kan zijn dat je daarvoor een gewaarborgde hulp moet inschakelen, dit kan en mag iemand uit je netwerk zijn die de kwaliteit op zorg kan bewaken.

zvw
Zorgverzekeringswet
Als je niet direct in aanmerking komt voor de WLZ en toch verzorging en/ of verpleging nodig hebt kun je deze aanvragen via jou Zorgverzekering. Dit is voor iedereen anders.

Om zorg via je Zorgverzekering in te kopen kun je zorg afnemen via een gecontracteerde partij op basis van ZIN (zorg in Natura) of PGB (persoonsgebonden budget). Bij een PGB heb je meer eigen regie en bepaal je zelf wie er bij jou thuis komt.
Back-up21 biedt binnen de ZVW alleen verzorging en/ of verpleging op basis van een PGB. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een wijkverpleegkundige die werkzaam is bij een gecontracteerde partij bij jou thuis in gesprek te gaan en een aanvraag formulier in te vullen. Hierin wordt beschreven welke zorg er nodig is en voor hoeveel uren dit zal zijn. Het aanvraagformulier stuur je zelf of een naaste naar je zorgverzekering en zij beoordelen of zij deze zorg via een PGB willen uitbetalen en over welke indicatietermijn dit zal zijn. Bij afloop kan er altijd een herindicatie aangevraagd worden om de termijn te verlengen. De verzorging en verpleging wordt uitsluitend door geschoold personeel uitgevoerd.