Scroll Top

Werkwijze

Back-up 21  houd van een mensgerichte benadering. Hiermee bedoelen we dat de zorgvrager centraal staat en er op een open transparante wijze gecommuniceerd word. Back-up 21  ondersteunt en begeleid bij verschillende trajecten. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om zorg in te kopen op lange en korte termijn.

1

kennismaking

Als je zorg wilt inkopen bij back-up 21 of benieuwd bent wat wij voor je kunnen betekenen mag je altijd vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen. Dit kan ook voor een naaste die ondersteuning nodig heeft. Back-up 21  komt dan op huisbezoek bij jou thuis om te kijken waar je wensen en behoefte liggen en wat we hierin kunnen betekenen. Aan een eerste kennismakingsgesprek zijn geen kosten verboden. Het belangrijke van dit vrijblijvende gesprek is dat er naast de formele zaken gekeken wordt of er een klik is welke van belang is om een hulpverleningsrelatie te kunnen opbouwen.

Voor de dagbesteding maak je altijd een afspraak bij de dagbesteding zelf. Zo kun je een eerste indruk krijgen van de locatie en een beeld vormen tijdens een rondleiding hoe zo een dag eruit ziet. Om daadwerkelijk te voelen en te ervaren of je op je plek bent bij de dagbesteding is er de mogelijkheid om een dagje mee te draaien op proef.

2

bedenktijd

Aan het einde van het kennismakingsgesprek word een vervolg afspraak gemaakt om telefonisch na 1 a 2 dagen nog even te polsen hoe het gesprek achteraf ervaren is. Wij hebben namelijk de ervaring dat ook dit soort belangrijke beslissingen niet direct gemaakt kunnen worden en het belangrijk is om na een bedenktijd alsnog te informeren of we de volgende stap in gaan of dat onze wegen zich scheiden.

3

Officiële intake

Mocht je na de bedenktijd na toch nog een goed gevoel hebben om samen dit traject in te gaan en interesse te hebben om je zorg bij ons in te kopen volgt er een 2de gesprek. Dit gesprek heet bij ons een officieel intakegesprek waarin gekeken word wat je zorgbehoefte is en hoe we daar doelen aan kunnen koppelen. Tijdens dit gesprek worden de formaliteiten behandeld waarbij we de nodige formulieren invullen en afspraken maken. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een aanvraag voor indicatie WMO of WLZ gedaan of is deze reeds in behandeling bij de gemeente als je dit zelf al voorbereid hebt.

De zorg wordt gestart op het moment dat de gemeente en het zorgkantoor alle formaliteiten heeft goedgekeurd tenzij de gemeente acht dat het noodzaak is om de ondersteuning direct te starten.

4

Start ondersteuning

Zodra alle formaliteiten zijn afgehandeld kan de echte ondersteuning beginnen. Wij proberen ernaar te streven om vooral te kijken naar een mix and match. Wij geloven dat het groeiproces van de zorgvrager alleen gestimuleerd kan worden als er een klik is met diens hulpverlener. De start van de ondersteuning zal dan ook door de PB-er (persoonlijk begeleider) opgestart worden. Wij werken met een schaduw PB-er die bij vakantie of ziekte makkelijk kan bijspringen mocht dit nodig zijn. Continuïteit van zorg is namelijk oh zo belangrijk!

WMO

Bij een indicatie van de gemeente (WMO) stelt de gemeente aan de hand van het zogenoemde keukentafelgesprek de doelen vast aan welke gewerkt worden binnen de door hen gestelde termijn.

wlz

Bij een indicatie van het Zorgkantoor (WLZ) zal er samen met jou gekeken worden welke doelen je hebt op de verschillende gebieden. Hiermee word gewerkt met de ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix) en deze vastgezet in het zorgplan.

ZVW werken we niet zo zeer met doelen maar wordt er gekeken naar de zorgbehoefte waarop je zorgverzekering de indictie af geeft.

evaluatie
Bij alle 3 de wetten worden er in het begin van het traject de eerste 3 maanden maandelijks geëvalueerd. Wij noemen dit ook wel de gewenningsperiode om te kijken of onze werkwijze bijgesteld moet worden, of dat de uren toereikend zijn. Het kan ook zijn dat er gedurende die 3 maanden blijkt dat de klik er uiteindelijk toch niet zo is zoals gehoopt dan zal daar vervolgens ook actie op ondernomen worden.

Als alles goed gaat en alles voelt na 3 maanden nog steeds prettig word er jaarlijks geëvalueerd voor de WLZ. Voor de WMO zal dit zijn 2 maanden voor het aflopen van de indicatie zodat er nog voldoende tijd is om als nodig een herindicatie aan te vragen. Bij de ZVW zal er 3 maanden voor het aflopen van de indicatie samen met de indicatiesteller (wijkverpleegkundige) gekeken worden of een herindicatie nodig is.
Uitsluitings
criteria

In beginsel levert Back-up21 ambulante zorg aan alle zorgvragers. Gezien het open karakter van Back-up21 kunnen wij helaas niet iedereen hulp bieden.

Het welzijn van de zorgvragers is het belangrijkste. Daarom zal Back-up21 zorgvragers met een hoog complexe zorgvraag doorverwijzen naar andere instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de zorgvragers voor wie specifieke specialistische handelingen of behandelingen nodig zijn, of waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is die niet door Back-up21 geboden kan worden.

De uitsluitingscriteria zijn erop gericht om duidelijkheid te verschaffen in welke Back-up21  kan voorzien. Voor uitgebreidere informatie rondom de uitsluitingscriteria of bij twijfel neem contact met ons op.