Scroll Top

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. We maken duidelijk welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. We leggen ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. 

We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij een eventuele kennismaking word de uitgebreide versie van ons privacy protocol aan u overhandigd waarin u zelf kun aangeven welke persoonsgegevens wij uitsluitend met uw toestemming mogen gebruiken en verwerken.